Aktuellt
För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe reader.


Planmaterial till påseende

Rävnäs - Kursand, planprojekt 2118
Förslag till detaljplan och detaljplaneändring.
> Läs mer

För tillfället finns inga planer till påseende

Hur påverka planeringen?
Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.
> Läs mera här

Se också kungörelser.


Planförslag godkända av Ekenäs stadsfullmäktige 3.11.2008

Strandgeneralplan för Ekenäs Östra skärgård, planprojekt 2098
Beslutsprotokollet och dess bilagor finns på stadens hemsida, www.ekenas.fi under listor och protokoll, stadsfullmäktige 3.11.2008 § 8.
> Läs mera här (bl.a. planmaterial)

Handelshamnen, planprojekt 2002
Beslutsprotokollet och dess bilagor finns på stadens hemsida, www.ekenas.fi under listor och protokoll, stadsfullmäktige 3.11.2008 § 7.


Planmaterial tidigare till påseende

Forstis kv. 801, planprojekt 2139
Förslag till detaljplan och detaljplaneändring.
>Läs mer

Villa Ormnäs, camping, planprojekt 2183
Förslag till detaljplan och detaljplaneändring.
> Läs mer

Delgeneralplan för Bromarv by, planprojekt 2112
Förslag till delgeneralplan för Bromarv kyrkoby.
> Läs mer

Gammelboda stranden, planprojekt 2175
Program för deltagande och bedömning (PDB) samt utkast för detaljplan.
> Läs mer

Padvaöns stranddetaljplan, planprojekt 2197
Utkast för stranddetaljplan.
> Läs mer

Brändö, planprojekt 2189
Förslag till stranddetaljplan.
> Läs mer

Ändring i detaljplanen för Formis-kvarteret, planprojekt 2130
Formis varuhusbyggnad 7-70-1,3,4,7 och 362, lägenheten 1:2,väster om Formansallén, Fiskarsgränd och en liten del av Kråkströmsgatan
> Läs mer

Ormnäs båthamn Skeppsholmen, planprojekt 2202
Justerat program för deltagande och bedömning (PDB) för detaljplan och för detaljplaneändring. Med planändringen regleras bl.a. dispositionen av småbåtshamnen och till den hörande servicefunktioner.
> Läs mer

Hagen Ramsholmen Gåsören grönområde, planprojekt 2203
Program för deltagande och bedömning (PDB) för detaljplan och för detaljplaneändring. Med planändringen klargörs bl.a. mål för markanvändningen inom och intill Hagens och Ramsholmens naturskyddsområde.
> Läs mer

Leksvall 1, planprojekt 2081
Program för deltagande och bedömning (PDB) för detaljplan. Målet är att möjliggöra utbyggnad av bosättningen i enlighet med delgeneralplanen.
> Läs mer

Leksvall 2, planprojekt 2201
Program för deltagande och bedömning (PDB) för detaljplan. Målet är att möjliggöra utbyggnad av bosättningen i enlighet med delgeneralplanen.
> Läs mer

Baggö hamn, planprojekt 2200
Program för deltagande och bedömning (PDB) för delgeneralplan. Målet är att reglera bebyggandet av byområdet och hamnfunktionerna i enlighet med strandgeneralplanen.
> Läs mer

Buss- och järnvägsstationsområdet, planprojekt 2128
Målet är att modernisera järnvägsområdets detaljplan. Byggrätt och byggnadsskydd är odefinierade.
> Läs mer

Varuboden, planprojekt 2156
Busstationen har flyttats och planeras intill järnvägsstationen. Planutkast utarbetas så, att trafiklösningarna koordineras med stationsområdet (plan 2128).
> Läs mer

Delgeneralplan för Box by, planprojekt 2034
Förslag till delgeneralplan för Box fanns framlagt till påseende under tiden 29.3 - 30.4.2007.
> Läs mer


Annat aktuellt

Planläggningsöversikten 2007 - 2008
I planläggningsöversikten presenteras de planläggningsprojekt i Ekenäs som är under beredning inom de nämnda åren.
> Läs mer

Ekenäs stads byggnadsordning på nätet
Ekenäs stads byggnadsordning, godkänd av stadsfullmäktige 29.1.2007 finns nu på stadens hemsidor. I byggnadsordningen bestäms bland annat vilka typ av lov som krävs för byggande och åtgärder.
- Byggnadsordningens textdel (pdf, 429 kB)
- Byggnadsordningens kartbilagor

Gammelboda bostadsområde
Endast ca 4 km från Ekenäs centrum växer Gammelboda natursköna småhusområde fram. Eftersom Gammelboda ligger så nära centrum kan all befintlig närservice utnyttjas.
> Sammanställning av planer  (pdf, 5,5 Mb)
Print | © Ekenäs 2003