Världshaven

Det finns fem världshav. Läs mera om världshav i Wikipedia, här.
Lär dig namnen på världshaven. Kolla särskilt stavningen. Testa sedan dina kunskaper här.
Karta från http://www.avmaria.com/ Copyright Joakim Ziegler.