Finland_ssm.JPGFinland_ss.JPG Södra Finland: städer 1

Dra rätt nummer till namnen.

(Norden-kartan är utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt GLA, Stockholm 1970.)