BergskedjorBerg2.PNG

Para ihop komponenterna till höger med dem till vänster.